Kaynakların Yönetimi

Lila Kağıt sürdürülebilirlik kavramını bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarının da sağlanması olarak görmekte ve kaynakların doğru yönetilmesinin sürdürülebilirliği sağlamada en önemli adımlardan biri olduğuna inanmaktadır. Bunun için yağmur suyu toplama, ileri derece enerji sağlayan elektrik sistemleri, akıllı havalandırma sistemi, atık ısı üreten kaynakların toplanarak tekrar üretim sürecine kazandırılması gibi farklı projeler uygulanmaktadır.

Kaynakların doğru yönetilmesinde geri dönüşüm merkezlerinin oluşturulması ve geri dönüşümlü malzemeyle üretimin teşvik edilmesi büyük önem arz etmektedir. Temizlik kağıdı kullanımında, özellikle ev dışı tüketimin ve turizmin ağırlıklı olduğu yerlerde geri dönüşümlü elyaf ön plana çıkarken; eş zamanlı olarak pek çok Avrupa ülkesinde hanesel olarak Ecolabel, FSC, PEFC, Nordic Swan gibi sertifikalı ürünlerin tüketimi artmaktadır. Bu sertifikasyonlar sayesinde tüketicilere akredite endüstriyel ormanlardan elde edilen selüloz ile saf, doğal ve yumuşak ürünler sunulmaktadır. Geri dönüşüm ve yeşil ürünler konusunda bilinçli tüketiciler kaynağı belli ve güvenilir olduğuna inandıkları bu ürünleri tercih etmektedir. Lila Grubu da uzun yıllardır müşterilerin beklentilerini karşılayacak şekilde ISO, FSC, PEFC ve Ecolabel sertifikaları ile hem ürünlerinin hem üretim sürecinin hem de tüketimlerinin kontrollü olmasını sağlamaktadır.